Zahet

Zorg En Welzijn

Bedrijfsnaam
Zahet
Sectoren
Zorg En Welzijn
Aantal bedrijfsvestigingen
2
Aantal werknemers
6 tot / met 10
Gem. leeftijd werknemers
25 tot / met 30 jaar
Man / Vrouw verhouding
50 - 50
Contact
E. Kaya
info@zahet.nl
024 - 7630420

Bezoek onze kanalen

Bedrijfsactiviteiten:

Stichting met veel potentie
Sinds de opstart van Stichting Zahet in 2008 zijn wij operationeel op het gebied van thuiszorg in de regio Nijmegen. Zahet was en is ambitieus om te blijven doorontwikkelen. Zodoende hebben wij ervoor gekozen om het dienstenaanbod van Zahet uit te breiden met zorg-met-verblijf in onze mooie gasthuizen in Beek-Ubbergen en Nijmegen. Wij bieden daar zorg aan hen die het thuis niet meer redden. Wij hebben bemerkt dat de vraag, met name van de allochtone doelgroep, groeiende is; wij danken dat aan onze cultuursensitiviteit. Deze staat hoog in het vaandel in onze missie en visie.

ONZE MISSIE
Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwetsbare burgers te helpen en te ondersteunen vanuit menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met name de burgers van niet-Nederlandse afkomst hebben een achterstand in het vinden en gebruik maken van zorg en ondersteuning. Zahet wil een zorgaanbieder zijn die zich met name richt op deze doelgroep, door vanuit kennis van taal en cultuur hen op de hoogte te stellen van de mogelijkheden tot ondersteuning, verzorging en verpleging, zowel thuis als in een verblijfslocatie.Bijkomend doel is het terugdringen van het aantal zorgbehoevenden. Zahet is inclusief en cultuursensitief; dat betekent dat er per cliënt zoveel mogelijk wordt aangesloten op diens leefstijl, afkomst, cultuur en taal om zo de meest passende zorg te realiseren.

ONZE VISIE
Zahet biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking die behoefte hebben aan zorg in eigen taal. Maar ook zorg die rekening houdt met hun geloof en gewoontes.

Families van niet-Nederlandse afkomst zorgen voornamelijk zelf voor hun naasten. Speciaal op hen gerichte professionele zorg is zeldzaam. Onze doelmatigheid vergroten wij door vroegtijdig te signaleren en preventief te handelen. Zahet maakt zorg toegankelijk.

Zahet biedt de cliënten een thuisgevoel door in hun eigen taal te spreken en rekening te houden met hun geloofsovertuigingen en gewoontes. Naast de ouderen biedt Zahet ook zorg en ondersteuning aan de naaste familieleden. Zahet wil cliënten helpen om hun zelfredzaamheid te versterken.

KERNWAARDEN
Nederland is kleurrijk. Hoe kun je zorgen voor alle zorgbehoevenden als er zoveel verschillende etnisch culturele achtergronden zijn? Er zijn uiteenlopende opvattingen over zorg binnen de multiculturele samenleving. Veel families van niet-Nederlandse afkomst zijn onbekend met de voorzieningen. Ook praten zij doorgaans niet snel over hun problemen met buitenstaanders.

Zahet wil een belangrijke schakel zijn voor alle zorgbehoevenden. Zahet erkent de verschillen tussen groepen en stemt haar zorg- en dienstverlening af op de multiculturele samenleving.

Delen via social media